stavodoprava-logo

Zásady ochrany osobných údajov

Kto sme?

Prevádzkovateľom je STAVODOPRAVA, s. r. o. IČO: 46765271, DIČ: 2023627331

Je pre nás dôležité, aby boli Vaše osobné údaje spracovávané v súlade s príslušnými právnymi predpismi (najmä Zákon o ochrane osobných údajov a Nariadenie o ochrane osobných údajov tzv. GDPR) a týmito informáciami. Podľa zákona sa za spracovanie osobných údajov považuje aj to, ak osobné údaje užívateľa máme k dispozícii, aj keď s nimi ďalej nenakladáme.

Aké údaje uchovávame?

Počas návštevy našich stránok zaznamenávame Vašu IP adresu, ktorá Vám bola pridelená poskytovateľom internetu; z akých stránok ste prišili na našu stránku; ako dlho sa na stránke nachádzate; ktoré konkrétne podstránky si prezeráte a pod. Tieto informácie sú považované za osobný údaj, keďže ide o online identifikátor, a preto s týmto údajom nakladáme so zvýšenou starostlivosťou.

Cookies

Používame cookies, aby sme zistili preferencie navštevníkov web stránok a vedeli na základe toho prispôsobiť našu ponuku na mieru konkrétnemu návštevníkovi. Cookies sa môžu používať na to, aby sme zistili, či už ste našu stránku zo svojho počítača niekedy navštívili. Cookies sú textové súbory, ktoré uloží Váš internetový prehliadač na Váš disk v počítači. Ak si neprajete cookies ukladať, môžete ich deaktivovať vo Vašom internetovom prehliadači.

Ste v bezpečí

Je pre nás prvoradé, aby boli Vaše osobné údaje v bezpečí.

Vaše práva

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte nasledovné práva:

Pokiaľ si želáte ktorékoľvek z týchto práv uplatniť, neváhajte nás kontaktovať na našej e-mailovej adrese stavodoprava@gmail.com

Neposkytujeme Vaše údaje tretím stranám

Nepredávame, neobchodujeme, ani žiadnym iným spôsobom neposkytujeme Vaše osobné údaje tretím stranám. Vaše osobné údaje nesprístupňujeme tretím stranám iným, ako Google Analytics od spoločnosti Google. Odovzdanie osobných údajov užívateľa štátnym organizáciám je len na základe zákona alebo právoplatných úradných, či súdnych rozhodnutí v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Tieto informácie o spracovávaní a ochrane osobných údajov sú platné od 16.07.2020.